Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ovipari

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Oviparità
L'oviparità è un tipo di riproduzione, in cui le femmine depongono uova fecondate la cui crescita embrionale termina al di fuori dell'organismo materno.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Ovipari
Ovipari är fortplantning genom äggläggning. Bland ovipara djur finns fåglargroddjurinsekter samt de flesta kräldjur och fiskar. I vissa fall, såsom hos grodorna, sker befruktningen utanför kroppen – så kallad yttre befruktning – medan andra ovipara djur har inre befruktning men där huvuddelen av den embryonala utvecklingen sker i ägget utanför moderns kropp.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
ovipari

Victors - Romanian Lemmatizer

Download this dictionary
ovipar
v. ovipar

Babylon Italian English dictionary

Download this dictionary
oviparo
adj. oviparous, producing eggs


| ovipari in English | ovipari in Italian | ovipari in Romanian | ovipari in Swedish | ovipari in Farsi | ovipari in Latin