Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

pay TV

Diccionari Anglès - Català

Download this dictionary
pay TV
s televisió de pagament
Televisió
Def. del Termcat: Sistema de televisió en el qual l'usuari rep una sèrie d'emissions codificades, sense interrupcions publicitàries, mitjançant un aparell descodificador de senyals i a canvi d'una tarifa d'abonament.


| pay TV in English | pay TV in Italian | pay TV in Spanish | pay TV in Dutch | pay TV in Portuguese | pay TV in German | pay TV in Japanese | pay TV in Greek | pay TV in Arabic | pay TV in Thai | pay TV in Serbian | pay TV in Swedish | pay TV in Vietnamese