Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

perennial

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Perennial plant
A perennial plant or simply perennial is a plant that lives for more than two years. The term is often used to differentiate a plant from shorter-lived annuals and biennials. The term is also widely used to distinguish plants with little or no woody growth from trees and shrubs, which are also technically perennials.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Staude
Staude (von mittelhochdeutsch „stude“) ist im Wesentlichen ein gärtnerischer Begriff, wird aber auch von Botanikern in Bestimmungsbüchern verwendet (mit dem Symbol ♃ „Jupiter“).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Vaste plant
Een vaste plant is een kruidachtige (niet-houtige), overblijvendzaadplant, die meer dan eenmaal tijdens zijn levensduur kan bloeien én langer dan twee jaar leeft. Sommige vaste planten bloeien pas na jaren voor het eerst. Planten die jaar na jaar bloeien en zaad vormen heten polycarpisch.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Plante vivace
Une plante vivace, ou plante pérenne, est une plante pouvant vivre plusieurs années. Elle subsiste l'hiver sous forme d'organes spécialisés souterrains protégés du froid et chargés en réserve (racines, bulbes, rhizomes). Il s'agit d'une plante pérenne et non ligneuse, c'est-à-dire une plante qui revient tous les ans et qui ne fait pas de bois, contrairement aux arbres et arbustes.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Roslina wieloletnia
Roślina wieloletnia – roślina żyjąca więcej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wytwarzająca nasiona (bądź zarodniki). Wśród wieloletnich roślin naczyniowych wyróżnia się:
  • rośliny drzewiastedrzewakrzewykrzewinki i częściowo zdrewniałe podkrzewy. Zdrewniałe są również łodygi niektórych wieloletnich wiechlinowatych, np. bambusów.
  • byliny – rośliny zielne o niezdrewniałych częściach nadziemnych. W strefach klimatycznych, w których występują zimy, nadziemne części tych roślin obumierają na zimę. Ze znajdujących się pod ziemią kłączybulwcebul, zapasonośnych korzeni, bądź z pąków chronionych warstwą gleby i ściółki, na wiosnę odtwarza się część nadziemna wytwarzająca zarodniki bądź nasiona. U bylin wodnych pąki chronione są przed przemarznięciem przez warstwę wody lub mułu na dnie zbiornika.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| perennial in English | perennial in French | perennial in Italian | perennial in Spanish | perennial in Dutch | perennial in Portuguese | perennial in German | perennial in Russian | perennial in Japanese | perennial in Greek | perennial in Korean | perennial in Turkish | perennial in Hebrew | perennial in Arabic | perennial in Thai | perennial in Other Western-European languages | perennial in Other Russian languages | perennial in Polish | perennial in Hungarian | perennial in Czech | perennial in Latvian | perennial in Catalan | perennial in Croatian | perennial in Serbian | perennial in Albanian | perennial in Urdu | perennial in Slovenian | perennial in Estonian | perennial in Bulgarian | perennial in Danish | perennial in Finnish | perennial in Norwegian | perennial in Romanian | perennial in Swedish | perennial in Farsi | perennial in Macedonian | perennial in Latin | perennial in Hindi