Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

permanente magneet

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Permanente magneet
Een permanente magneet, meestal gewoon als magneet aangeduid, (in de volksmond ook soms trekstaal of plakijzer genoemd) is een voorwerp dat van zichzelf magnetisme vertoont. Dit in tegenstelling tot een elektromagneet, waarvan het magnetisme het gevolg is van de elektrische stroom door de spoel. Magnetisme is het verschijnsel dat een magneet een aantrekkende werking uitoefent op onder meer ijzeren voorwerpen, en een aantrekkende dan wel afstotende werking uitoefent op andere magneten. Magnetisme is een eigenschap van het ferromagnetische materiaal waaruit een magneet bestaat en waarin de magnetische dipolen alle permanent dezelfde kant op staan. Magnetisme is ontdekt aan het mineraal magnetiet.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
permanente magneet
permanent magnet: PM

| permanente magneet in English | permanente magneet in Dutch