Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

pilaster

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Pilaster
The pilaster is an in classical architecture used to give the appearance of a supporting column and to articulate an extent of wall, with only an ornamental function. It consists of a flat surface raised from the main wall surface, usually treated as though it were a column, with a capital at the top, plinth (base) at the bottom, and the various other elements. In contrast to a pilaster, an engaged column or buttress can support the structure of a wall and roof above.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Pilaster
Ein Pilaster (von lateinisch pila ‚Pfeiler‘) ist ein pfeilerartiges Formelement der Architektur.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Pilaster
Een pilaster, muurpijler, halfpijler of wandpijler is een rechthoekige muurverzwaring die minder dan zijn breedte voor de gevel uitsteekt.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Pilastre
Un pilastre est un support rectangulaire terminé par une base et par un chapiteau. Un pilastre est encastré dans un mur, tandis que la colonne est un élément isolé. La fonction du pilastre est uniquement décorative, il n'est qu'adossé à un mur porteur.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Pilaster
Pilaster – lokalne pogrubienie ściany w formie płaskiego filara ustawionego przy ścianie, nieznacznie występującego przed lico ściany. Pełni on zarówno funkcję konstrukcyjną, jak też dekoracyjną (rozczłonkowuje ścianę). Może stanowić część obramienia otworów okiennych, drzwiowych lub bramnych. W starożytności pilastry występowały dużo rzadziej niż półkolumny i używane były głównie w architekturze rzymskiej.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| pilaster in English | pilaster in French | pilaster in Italian | pilaster in Spanish | pilaster in Dutch | pilaster in Portuguese | pilaster in German | pilaster in Russian | pilaster in Japanese | pilaster in Greek | pilaster in Korean | pilaster in Turkish | pilaster in Hebrew | pilaster in Arabic | pilaster in Thai | pilaster in Other Western-European languages | pilaster in Polish | pilaster in Hungarian | pilaster in Czech | pilaster in Lithuanian | pilaster in Latvian | pilaster in Croatian | pilaster in Urdu | pilaster in Bulgarian | pilaster in Danish | pilaster in Finnish | pilaster in Norwegian | pilaster in Romanian | pilaster in Swedish | pilaster in Farsi | pilaster in Macedonian | pilaster in Latin