Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

plead

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Pleading
In law as practiced in countries that follow the English models, a pleading is a formal written statement of a party's claims or defenses to another party's claims in a civil action. The parties' pleadings in a case define the issues to be adjudicated in the action.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Schriftsatz (Recht)
Ein Schriftsatz ist eine schriftliche Erklärung eines Verfahrensbeteiligten gegenüber dem Gericht oder der Verwaltung im Verwaltungsverfahren.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Plädering
Plädering är ett slutanförande som part eller hans ombud får tillfälle till enligt rättegångsbalken under slutfasen av en huvudförhandling i en rättegång i domstol. Under pläderingen kan parten sammanfatta det rättsliga läget och argumentera för vad som talar för hans sak. Han kan även införa nya argument i målet genom att åberopa rättsfall och förarbeten. Detta utgör inget som strider mot rättegångsbalkens regler i övrigt om att ny bevisning inte får införas eftersom en grundförutsättning för alla rättegångar är att "domaren känner lagen" (jura novit curia).

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
plead
zastupati  
 
zalažemo  
 
podnijeti molbu  
 
obraćati se sudu  
 
militi  
 
govoriti pred sudom  
 
braniti se  
 
braniti djelo  
 
braniti  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Farsi dictionary

Download this dictionary
plead

دفاع کردن ،در دادگاه اقامه يا ادعا کردن ،درخواست کردن ،لابه کردن ،عرضحال دادن
قانون ـ فقه : محاجه کردن

 
کلمات مرتبط(11) 

 


| plead in English | plead in French | plead in Italian | plead in Spanish | plead in Dutch | plead in Portuguese | plead in German | plead in Russian | plead in Japanese | plead in Greek | plead in Korean | plead in Turkish | plead in Hebrew | plead in Arabic | plead in Thai | plead in Other Eastern-European languages | plead in Other Western-European languages | plead in Other Russian languages | plead in Polish | plead in Hungarian | plead in Czech | plead in Latvian | plead in Catalan | plead in Croatian | plead in Serbian | plead in Albanian | plead in Urdu | plead in Slovenian | plead in Bulgarian | plead in Danish | plead in Norwegian | plead in Romanian | plead in Swedish | plead in Ukrainian | plead in Farsi | plead in Macedonian | plead in Latin | plead in Hindi