Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

polynomiale tijd

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Polynomiale tijd
In de complexiteitstheorie kan een algoritme in polynomiale tijd uitgevoerd worden als de benodigde tijd, als functie van de grootte van de invoer, begrensd wordt door een polynoom. Polynomiale tijd wordt vaak genoteerd als O(nk) waarbij n de grootte van de invoer weergeeft en k een constante die per probleem kan verschillen. Zie complexiteitsgraad voor een definitie en een toelichting bij deze notatie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| polynomiale tijd in Dutch