Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

pomiar

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Pomiar
Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
pomiar
nm. measurement, calculation of size or extent; assessment of capacity or dimension; system of measures (liquid measurement, dry measurement); survey, act of measuring and recording the characteristics of a plot of land


| pomiar in English | pomiar in Polish