Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

port morski

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Port morski
Port morski – rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanemmorzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa. Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz związana z nimi infrastruktura portowa. Jest podstawowym punktem umożliwiającym żeglugę, transport morski i ruch pasażerski.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| port morski in Polish