Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

porten

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Porten
Porten is a surname, and may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Porten
Porten ist der Familienname folgender Personen:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Porten
Porten is het aanpassen van software, met als doel deze te laten draaien op een ander besturingssysteem of CPU dan waarvoor de software oorspronkelijk voor was ontwikkeld. Soms wordt deze term ook gebruikt wanneer het programma herschreven wordt in een andere programmeertaal.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Höga porten
Höga porten (ibland endast Porten; på osmansk turkiska Bâb-i-âlî) kallades den tidigare port till Topkapipalatset i Istanbul som från 1654 ledde till storvesirens ämbetsbyggnader och palats; från 1718 i europeiska diplomatiska kretsar i överförd bemärkelse även benämningen på Osmanska riket eller dess regering. Den äldre porten ersattes på 1840-talet av en i rokoko, som idag tjänar som entré till Istanbuls provinsregerings och guvernörs ämbetskontor.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Port (der)
nm. harbour, port, sheltered section of water where ships anchor; haven, place of shelter


| porten in English | porten in Dutch | porten in German | porten in Catalan | porten in Albanian | porten in Swedish