Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

posyolok

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Types of inhabited localities in Russia
The classification system of the types of inhabited localities in Russia, the former Soviet Union, and some other post-Soviet states has certain peculiarities compared to the classification systems in other countries.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Posyolok
 
Posyólok

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Nederzettingstypen in Rusland
Nederzettingstypen in Rusland, de Sovjet-Unie en enkele andere post-Sovjetstaten hebben enkele nederzettingstypen met specifieke kenmerken. De classificatie van nederzettingen wijkt op veel punten af van de in het Nederlandse taalgebied gebruikte indelingen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Turkmen-English

Download this dictionary
posyolok
Söz: posýolok
manysy: r. settlement
  

www.ataturkmen.gq.nu//matagozli@yahoo.com // 2008 Eýran - Günbetkowus

| posyolok in English | posyolok in Spanish | posyolok in Dutch