Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

powieść

Babylon Polish-English

Download this dictionary
powieść
nf. novel, piece of long fiction with a plot and characters
 
wodzić
v. rove

Polish final

Download this dictionary
powieść
ci -ci)(gen pl -ci) f novel powieść telewizyjna TV series,soap operpowieść (-odę, -edziesz) (imp -edź) (pt -ódł, -odła, -edli) vb perf od wieść vt perf ( przesunąć)powiódł wzrokiem po pokoju his eyes lub gaze swept round the room powiódł palcem po mapie he traced the route on the map with his finger powieść się vb perf od wieść się vr perf ( udać się)to succeed,to be successful nie powiodło mi się I didn't succeed powiodło mi się I made it


| powieść in English | powieść in Polish