Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

powinowactwo (prawo)

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Powinowactwo (prawo)
Powinowactwo – stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| powinowactwo (prawo) in Polish