Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

prayer

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Molitva
Molitva je oblik obracanja Bogu. Ona je uspostavljanje odnosa s Bogom ili kakvim (po drugim religijama) bozanstvom, odnosno bozici ili bogu. Katolici se obicno mole i svecima, Mariji i andelima cuvarima.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Lutja
Lutja (apo falja) është një veprim apo ushtresë e bashkënjësimit, zakonisht me fjalë apo mendime, me një hyjni apo shpirt me qëllim adhurimi, udhëzimi, rrëfimi mëkatesh, ndihmë kërkim, lëvdimi, falënderimi, shenjtërimi apo shprehje e ndjenjave, përkushtimit dhe besimit. Lutja mendohet si çasti në të cilin njeriu flet me një hyjni apo perëndi, ndërsa përsiatja është forma e anasjelltë në të cilën hyjnia i flet njeriut.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija

Download this dictionary
Malda
Malda – kreipimasis i Dieva, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padeti bei padeka už tai.

 Noredami gauti daugiau informacijos, žiurekite Wikipedia.org ...


© Šiame straipsnyje yra naudojama medžiaga iš Vikipedijas® GNU Laisvosios dokumentacijos licencija ir pagal Creative Commons Attribution Share-Alike licencija.

English-Luxembourgish Dictionary

Download this dictionary
prayer
nf - Andacht (pl. Andachten); nn - Gebiet (pl. Gebieder); nf - Litanei (pl. Litaneien)

JM Siouan Dictionaries

Download this dictionary
Prayer
= WOCEKIYE


| prayer in English | prayer in French | prayer in Italian | prayer in Spanish | prayer in Dutch | prayer in Portuguese | prayer in German | prayer in Russian | prayer in Japanese | prayer in Greek | prayer in Korean | prayer in Turkish | prayer in Hebrew | prayer in Arabic | prayer in Thai | prayer in Polish | prayer in Hungarian | prayer in Czech | prayer in Lithuanian | prayer in Catalan | prayer in Croatian | prayer in Serbian | prayer in Albanian | prayer in Urdu | prayer in Bulgarian | prayer in Danish | prayer in Finnish | prayer in Norwegian | prayer in Romanian | prayer in Swedish | prayer in Farsi | prayer in Macedonian | prayer in Afrikaans | prayer in Latin | prayer in Hindi | prayer in Indonesian | prayer in Vietnamese | prayer in Pashto | prayer in Malay | prayer in Filipino