Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

primærfaktor

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Primærfaktor
Primærfaktor er et mål på hvor mye en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring. Primærfaktoren til en fjelltopp er den minste vertikale avstanden (høydeforskjellen) en først må gå ned for å kunne gå opp til et høyere punkt enn den fjelltoppen man startet fra. En topp kan defineres som et punkt som er slik at terrenget - i alle retninger fra toppen - går enten bortover eller nedover. Normalt defineres fjelltopper som toppunkter med en primærfaktor på 50 meter eller mer, men også lavere verdier blir brukt.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Primærfaktor
Primærfaktor er et mål på hvor meget en bjergtop hæver sig i forhold til terrænet omkring. Primærfaktoren til en bjergtop er den mindste  vertikale afstand (højdeforskel) man må ned for at komme op til et nyt højere punkt. En top kan defineres som et punkt hvor at terrænet – i alle retninger fra toppen – går enten vandret eller nedover. Normalt defineres bjergtoppe som toppunkter med en primærfaktor på 50 meter eller mere, men også lavere værdier bliver brugt.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Primærfaktor
Primærfaktor er eit mål på kor mykje ein fjelltopp hevar seg i høve til terrenget omkring. Primærfaktoren til ein fjelltopp er den minste vertikale avstanden ein må gå for å komme til eit høgare punkt. Primærfaktoren kan virke som ein uinteressant storleik, men spelar ei stor rolle når ein lagar lister over fjelltoppar.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| primærfaktor in Danish | primærfaktor in Norwegian