Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

primtal

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Primtal
Ett primtal, av latinets primus 'först' och -tal, är ett naturligt tal som är större än 1 och som bara är jämnt delbart med två naturliga tal: sig självt och 1.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Primtal
Et primtal er et positivt heltal større end 1, der ikke er deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv, kaldet de trivielle divisorer. Ethvert positivt heltal kan skrives som et produkt af primtal på entydig vis (når der ses bort fra rækkefølgen af primtallene). En sådan opskrivning kaldes tallets primfaktoropløsning, og de indgående primtal kaldes tallets primfaktorer. F.eks. er 60 = 2² × 3 × 5. Det faktum, at ethvert positivt helt tal entydigt kan skrives som et produkt af primfaktorer, kaldes aritmetikkens fundamentalsætning.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
primtal

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Primtal
Eit primtal er eit heiltal som er større enn 1 og som ikkje er deleleg med andre naturlege tal enn 1 og seg sjølv. Primtala som er mindre enn hundre er

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| primtal in Danish | primtal in Norwegian | primtal in Swedish | primtal in Latin