Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

professional

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Professional
A professional is a member of a profession or any person who earns their living from a specified activity. The term also describes the standards of education and training that prepare members of the profession with the particular knowledge and skills necessary to perform the role of that profession. In addition, most professionals are subject to strict codes of conduct enshrining rigorous ethical and moral obligations. Professional standards of practice and ethics for a particular field are typically agreed upon and maintained through widely recognized professional associations. Some definitions of "professional" limit this term to those professions that serve some important aspect of public interest and the general good of society.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Profi
Ein Profi, Kurzwort von veraltet Professionist, ist jemand, der im Gegensatz zum Amateur oder Dilettanten eine Tätigkeit beruflich oder zum Erwerb des eigenen Lebensunterhalts als Erwerbstätigkeit ausübt.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Beroep
Een beroep of stiel (soms het Franse woord métier) is een samenhangend geheel van arbeidstaken, die voor de uitvoering een bepaalde vakkennis en -kunde vereisen, die losstaand van de individuele beroepsbeoefenaar kan voortbestaan en voor de maatschappij herkenbaar is. Een beroep bepaalt mede de positie van de beoefenaar in de sociale structuur.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Beroepssporter
Een beroepssporter is iemand die sport beoefent om er een inkomen mee te verdienen. Dit in tegenstelling tot een amateur, die sport als liefhebberij beoefent.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Professionalism
Begreppet professionalism särskiljer de som utövar något yrkesmässigt från de som utövar samma sak som hobby, vilka benämns lekmän eller amatör. Se professionell på wiktionary] Uttrycket kan användas om i stort sett alla sysselsättningar, men kan också användas som förstärkning om någon som utövar sin hobby seriöst eller med förmåga/kunskap utöver det ordinära. "Hon spelar som ett proffs!"

Se mer på Wikipedia.οrg…

 
Yrke
Ett yrke är en sysselsättning eller specialisering som en person utbildar sig till eller går i lära. Ett yrke behåller en person trots byte av arbets- eller uppdragsgivare eller utbildar sig till något annat yrke. På 1800 talet reglerade skråväsendet hantverksyrken, men numera är de flesta hantverksyrken, vad man kallar "fria yrken". Dock är fackföreningar och professionella sammanslutningar ofta förknippade med vissa yrken. Man indelar yrken i flera kategorier, som till exempel olika tjänsteyrken i stat och kommun eller vårdyrken. Flera yrken är reglerade av staten som till exempel revisor eller fastighetsmäklare. Valet av yrke och utbildning är vanligen den största investering som en människa gör.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Professional

| professional in English | professional in French | professional in Italian | professional in Spanish | professional in Dutch | professional in Portuguese | professional in German | professional in Russian | professional in Japanese | professional in Greek | professional in Korean | professional in Turkish | professional in Hebrew | professional in Arabic | professional in Thai | professional in Other Eastern-European languages | professional in Other Western-European languages | professional in Other Russian languages | professional in Polish | professional in Hungarian | professional in Czech | professional in Latvian | professional in Catalan | professional in Croatian | professional in Serbian | professional in Albanian | professional in Urdu | professional in Slovenian | professional in Estonian | professional in Bulgarian | professional in Danish | professional in Norwegian | professional in Romanian | professional in Swedish | professional in Ukrainian | professional in Farsi | professional in Macedonian | professional in Afrikaans | professional in Hindi