Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

projet

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
ProJET
ProJET was a chain of petrol stations in Malaysia that was touted as the country's first "Superstation", offering refueling services that accepted both credit card and cash payments, along with additional facilities. The chain, formed in 1999, was eventually absorbed into the country's chain of Shell stations in 2007.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Projet
Un <dfn>projet</dfn> est — en management d'entreprise —  un ensemble finalisé d’activités et d’actions entreprises par une « équipe projet » sous la responsabilité d'un chef de projet dans le but de répondre à un besoin défini dans des délais fixés et dans la limite d'une enveloppe budgétaire allouée.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Existentialism
Existentialism är en term som har tillskrivits en grupp filosofers arbete under sent 1800- och 1900-tal, vilka trots sina doktrinära skillnader, delade tron att filosofiskt tänkande börjar med det mänskliga subjektet – inte bara det tänkande subjektet utan det agerande och kännande, den levande mänskliga individen. Inom existentialismen karaktäriseras en individs startpunkt efter vad som har kallats för "den existentiella inställningen", eller en känsla av desorientation och förvirring inför vad som verkar som en meningslös och absurd värld. Många existentialister har också sett traditionell systematisk eller akademisk filosofi, både i stil och innehåll, som alltför abstrakt och främmande inför konkret mänsklig erfarenhet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

hEnglish - advanced version

Download this dictionary
projet

projet
you can click anywhere, but just don't click here.
projet
\pro`jet"\ (?), n. [f. see project, n.] a plan proposed; a draft of a proposed measure; a project.Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)

Download this dictionary
Projet
(n.)
A plan proposed; a draft of a proposed measure; a project.
  

Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913), edited by Noah Porter. About

| projet in English | projet in French | projet in Italian | projet in Spanish | projet in Portuguese | projet in German | projet in Russian | projet in Japanese | projet in Greek | projet in Turkish | projet in Hebrew | projet in Arabic | projet in Other Turkish dialects | projet in Urdu | projet in Bulgarian | projet in Danish | projet in Finnish | projet in Norwegian | projet in Swedish | projet in Farsi