Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

pud (psychologie)

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Pud (psychologie)
Pud je v psychologickém významu vrozené nutkání, nekdy bývá oznacován jako instinkt. Pud je fylogeneticky nejstarší a ontogeneticky nejranejší motivacní funkce. Charakteristikou pudu a jeho druhy se zabýval napríklad Sigmund Freud.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| pud (psychologie) in Czech