Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

purytanie

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Purytanizm
Purytanizm – ruch religijno-społeczny w XVI i XVII-wiecznej Anglii, mający na celu "oczyszczenie" Kościoła anglikańskiego z pozostałości po katolicyzmie w liturgii i teologii. Początkowo działając jako ruch wewnątrz anglikanizmu, purytanie stopniowo oddzielali się od niego tworząc odrębne wspólnoty religijne, czasem nazywane nonkonformistycznymi.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
purytanin
nm. male puritan, male person who is strict on religious issues; male person who is strict on moral issues; male person who supports modesty and simplicity


| purytanie in English | purytanie in Polish