Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

put

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Put
Put can refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
PUT
 
Put
Put steht für:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
PUT
El PUT es un semiconductor de cuatro capas (pnpn) cuyo funcionamiento es similar al del UJT. Es un tipo de tiristor y a veces se le llama “tiristor disparado por ánodo” debido a su configuración. Al igual que el UJT, se utiliza como oscilador y base de tiempos, pero es más flexible, ya que la compuerta se conecta a un divisor de tensión que permita variar la frecuencia del oscilador sin modificar la constante de tiempo RC.

Ver más en Wikipedia.org...

 
Put

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Put
 • een in de grond gegraven of geboord gat om over grondwater te kunnen beschikken, zie:
 • een verzamelput, zie:
  • regenputregenton of regenbak om hemelwater te verzamelen voor later gebruik.
  • beerput om uitwerpselen op te vangen.
  • mestput
  • septische put in Nederland wel septic tank genoemd.
  • klokput met geurafsluiter om afval- en douchewater naar de riolering te leiden.
  • zinkput ook vetput of sterfput, in Vlaanderen soms nog teerput genoemd (van verteren)
  • straatkolk om water van straat af te voeren.
  • rioolput om het riool te inspecteren.
  • put (wiskunde)
 • een verlaging waarin werkzaamheden worden uitgevoerd, zie:
 • een asfaltmeer of teerput
 • een zwavelput
 • een mossel- of oesterput
 • een elektronische komponent PUT
 • putoptie, het gekochte recht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren afgesproken koers te verkopen, zie Optie
 • Put (Bijbel), een kleinzoon van Noach
 • Paul Put een voormalig Belgisch voetballer
 • een speelveld op het ganzenbord
 • een band, zie Put (band)
 • een meer, zie De Put (America)
 • in België een alternatieve naam voor een kolenmijn

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Put
Le put ou l'option de vente est une option contractuelle de vente par laquelle deux parties s'accordent pour échanger un actif (appelé sous-jacent) à un prix fixé (appelé prix d'exercice ou strike) à une date prédéterminée (dite date de maturité). Une partie, l'acheteur du put, a le droit (non l'obligation) de vendre l'actif sous-jacent au prix d'exercice dans les délais spécifiés tandis que l'autre partie, le vendeur du put, a l'obligation de racheter cet actif au prix d'exercice si l'acheteur décide d'exercer l'option.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| put in English | put in French | put in Italian | put in Spanish | put in Dutch | put in Portuguese | put in German | put in Russian | put in Japanese | put in Greek | put in Korean | put in Turkish | put in Hebrew | put in Arabic | put in Thai | put in Other Eastern-European languages | put in Other Western-European languages | put in Other Russian languages | put in Polish | put in Hungarian | put in Czech | put in Latvian | put in Catalan | put in Croatian | put in Serbian | put in Albanian | put in Urdu | put in Slovenian | put in Estonian | put in Bulgarian | put in Danish | put in Finnish | put in Norwegian | put in Romanian | put in Swedish | put in Ukrainian | put in Farsi | put in Macedonian | put in Afrikaans | put in Latin | put in Hindi