Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

râul Mureş

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Râul Mureş
Mureşul (în latină Maris, în , în ) este un râu, care curge în România şi Ungaria, în lungime de 761 km şi se varsă în Tisa. Mureşul izvorăşte din munţii Hăşmaşu Mare, străbate Depresiunea Gurghiului şi defileul Topliţa - Deda, traversează Transilvania separând Podişul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia - Turda, în Carpaţii Occidentali separă Munţii Apuseni de Munţii Poiana Ruscă, străbate Dealurile de VestCâmpia de Vest trecând prin municipiul Arad în Ungaria, unde se varsă în Tisa. Pentru 22,3 km râul marchează frontiera româno-ungară.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

| râul Mureş in Romanian