Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

rainforest

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Rainforest
Rainforests are forests characterized by high rainfall, with annual rainfall between . There are two types of rainforest: tropical rainforest and temperate rainforest. The monsoon trough, alternatively known as the intertropical convergence zone, plays a significant role in creating the climatic conditions necessary for the Earth's tropical rainforests.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Regenwald
Als Regenwald bezeichnet man Wälder, die durch ein besonders feuchtes Klima aufgrund von meist mehr als 2000 mm Niederschlag (im Jahresmittel) gekennzeichnet sind. Wegen der radikal unterschiedlichen Klimabedingungen unterscheidet man nach den Klimazonen zwischen den Regenwäldern in den Tropen und den Regenwäldern der gemäßigten Breiten.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Regenwoud
Een regenwoud is een bebost ecosysteem waarin veel regen valt, het hele jaar door. Als minimum wordt wel 1700 of zelfs 2500 millimeter regen aangehouden voor een regenwoud, met een bepaald minimum per maand: als de regen ongelijk over het jaar verdeeld is kan sprake zijn van een moessonbos. Een nevelwoud kan even nat zijn als een regenwoud, maar het water komt in een andere vorm.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Forêt humide
Une forêt humide est une forêt caractérisée par des précipitations abondantes, avec une pluviométrie entre 1750 et 2000 mm par an.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Forêts décidues humides tropicales et subtropicales
Les forêts décidues humides tropicales et subtropicales constituent un biome des zones intertropicales caractérisé par une formation végétale arborée haute et dense ainsi qu'un climat chaud et très humide.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Wilgotny las równikowy
Wilgotny las równikowy, las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny (zwany także dżunglą choć termin ten ma w niektórych ujęciach też węższe znaczenie) – wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej. Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew, podczas gdy w lesie strefy umiarkowanej dziesięciokrotnie mniej), wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość lian i epifitów. Drzewa mają proste, wysokie (do 80 m) pnie, dość pospolite jest zjawisko kauliflorii (kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia). Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runa.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| rainforest in English | rainforest in French | rainforest in Italian | rainforest in Spanish | rainforest in Dutch | rainforest in Portuguese | rainforest in German | rainforest in Russian | rainforest in Japanese | rainforest in Greek | rainforest in Korean | rainforest in Turkish | rainforest in Hebrew | rainforest in Arabic | rainforest in Thai | rainforest in Other Western-European languages | rainforest in Polish | rainforest in Hungarian | rainforest in Czech | rainforest in Lithuanian | rainforest in Croatian | rainforest in Urdu | rainforest in Slovenian | rainforest in Danish | rainforest in Finnish | rainforest in Norwegian | rainforest in Swedish | rainforest in Farsi