Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

raketmotor

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Raketmotor

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Raketmotor
En raketmotor är en motor som bland annat används för att driva fram rymdfarkoster. Raketmotorer är en typ av jetmotor och baseras teoretiskt på mekanikens tredje lag om att varje kraft har en likvärdig motkraft.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
raketmotor
motor a rocchetta, propulsor a reaction

Svenska Sällskapet för Interlingua


| raketmotor in Dutch | raketmotor in Swedish | raketmotor in Latin