Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

región

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Region

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

 
Region (Francja)
 
Region (geografia)
Region – umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon English-Polish

Download this dictionary
region
Rzecz. region; obszar; okolica

Babylon Polish-English

Download this dictionary
region
nm. region, area, territory, domain

English Polish Dictionary

Download this dictionary
region
obszar, region

Deutsch-Polnisch 0.25

Download this dictionary
Region
region; terytorium; rejon


| región in English | región in French | región in Italian | región in Spanish | región in Dutch | región in Portuguese | región in German | región in Russian | región in Japanese | región in Greek | región in Korean | región in Turkish | región in Hebrew | región in Arabic | región in Thai | región in Hungarian | región in Czech | región in Lithuanian | región in Latvian | región in Catalan | región in Croatian | región in Serbian | región in Albanian | región in Urdu | región in Bulgarian | región in Danish | región in Finnish | región in Norwegian | región in Romanian | región in Swedish | región in Farsi | región in Macedonian | región in Afrikaans | región in Latin | región in Hindi | región in Indonesian | región in Vietnamese | región in Pashto | región in Malay | región in Filipino