Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

rekenen

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Rekenen
Met rekenen, aritmetica, cijferkunst, rekenkunde worden een aantal bewerkingen, ook wel operaties genoemd, aangeduid die op getallen worden uitgevoerd. Deze bewerkingen zijn: optellen - aftrekken - vermenigvuldigen - delen - machtsverheffen - worteltrekken. Rekenen is een proces waarin een realiteit (of een abstractie daarvan) wordt geordend of herordend met behulp van op inzicht berustende denkhandelingen, welke ordening in principe is te kwantificeren en die toelaat om er (logische) operaties op uit te voeren dan wel uit af te leiden. Het is samen met taal en lezen een belangrijk schoolvak. In het onderwijs wordt ook wel gesproken van reken-wiskundeonderwijs.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
rekenen
v. calculate, reckon, cipher, cypher, count, depend, postulate, expect, allow, demand, figure

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
rekenen
to calculate; to compute; arithmetic

Dutch_English 22000

Download this dictionary
rekenen
figure calculate count work out demand postulate require

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
rekenen
menghitung, menjumlah


| rekenen in English | rekenen in French | rekenen in Dutch | rekenen in German | rekenen in Greek | rekenen in Croatian