Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

repetidor

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Repetidor
Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Repetidor
Em informática, repetidor é um equipamento utilizado para interligação de redes idênticas, pois eles amplificam e regeneram eletricamente os sinais transmitidos no meio físico.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença Licença GNU de Documentação Livre e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Repetidor
Un repetidor és un dispositiu electrònic que rep un senyal dèbil o de baix nivell i la retransmet a un nivell més alt i/o a més potència, de manera que el senyal pugui cobrir distàncies més llargues sense degradació. El terme repetidor va originar-se amb la telegrafia i referit a un dispositiu electromecànic utilitzat per regenerar senyals de telègraf. L'ús del terme ha continuat amb la telefonia i les comunicacions de dades. En telecomunicació, el terme repetidor té els següents significats estandarditzats:
  1. Un dispositiu analògic que amplifica un senyal d’entrada, independentment de la seva naturalesa (analògica o digital).
  2. Un dispositiu digital que amplifica, remodela, modifica en el temps, o combina qualsevol d'aquestes funcions sobre un senyal digital d'entrada per la seva retransmissió.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

A Spanish-English Dictionary (Granada University, Spain), 14.4

Download this dictionary
repetidor
(n.) = repeater ; relay.
Ex: The network is extendible as it employs repeaters to regenerate the signals.
Ex: These relays are small and self-contained, and can be mounted on existing telephone poles.
----
* estación repetidora = relay station.


Diccionario de Castellano Catalán

Download this dictionary
repetidor
repetidor


| repetidor in English | repetidor in Spanish | repetidor in Portuguese | repetidor in German | repetidor in Turkish | repetidor in Catalan | repetidor in Bulgarian