Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

rozwój

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Rozwój

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
rozwój
nm. advancement, forward movement, progress; evolution, development, progression, unfolding, growth, expansion

Polish final

Download this dictionary
rozwój
oju) m ( techniki, organizmu)development ( akcji, wypadków)progress

Polish-English 0.10

Download this dictionary
rozwój
development; progress; stride

Polaco-Español 0.30

Download this dictionary
rozwój
desarrollo


| rozwój in English | rozwój in Spanish | rozwój in Polish