Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

sädesvätska

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Sädesvätska
Sädesvätska eller sperma är den vätska som utsöndras vid hanens sädesuttömning för att befrukta honans ägg. Sädesvätska innehåller hanens könsceller eller spermier och andra ämnen. Den är rik på zinkproteiner och fruktos. I de fall där en man är steriliserad innehåller sperman endast sädesvätska. Kroppen slutar inte producera spermier i och med steriliseringen men den förhindras att nå penisen eftersom sädesledarna är kapade.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
sädesvätska

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
sädesvätska
آب مني


| sädesvätska in Swedish | sädesvätska in Farsi | sädesvätska in Latin