Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

screen saver

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Screen Savers
Screen Savers may refer to:
  • Screensavers, computer programs intended to preserve CRT monitors from "burn-in"
  • The Screen Savers, a technology-oriented television program that aired on TechTV and later G4

See more at Wikipedia.org...

 
Screensaver
A screensaver (or screen saver) is a computer program that blanks the screen or fills it with moving images or patterns when the computer is not in use. Initially designed to prevent phosphor burn-in on CRT and plasma computer monitors (hence the name), screensavers are now used primarily for entertainment, security or to display system status information.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Bildschirmschoner
Ein Bildschirmschoner ist ein Computerprogramm, das nach einer einstellbaren Zeit der Inaktivität sämtlicher Eingabegeräte automatisch gestartet wird und die Anzeige auf dem Bildschirm variiert. Die Bandbreite reicht von einem schwarzen Bildschirm über einfache Farbwechsel bis zu aufwendigen 3D-Bildschirmschonern, die zum Teil einen hohen Unterhaltungswert haben, allerdings auf Kosten von Rechenzeit.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Protector de pantalla
Un protector de pantalla o salvapantallas es un programa informático diseñado para conservar la calidad de imagen de los monitores de tubo de rayos catódicos que no podían apagarse por software, y dejan imágenes en movimiento cuando la computadora no se está usando. También se utiliza para ahorrar energía en el momento que se deja de usar el equipo o computadora. Así, si no se pulsa ninguna tecla ni se mueve el ratón en un período preestablecido, el protector de pantalla entra en acción. Hoy en día, los protectores de pantalla se utilizan principalmente por diversión, ya que los monitores de tubo de rayos catódicos están desfasados y las pantallas de cristal líquido, además de que puede apagarse a través de un software, no se degradan por dejar una imagen fija permanentemente.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Schermbeveiliging
Een schermbeveiliging of screen saver is een voorziening in een computer die ervoor zorgt dat het beeld dat op het beeldscherm wordt vertoond na een bepaalde tijd van inactiviteit regelmatig van positie zal veranderen. Er zijn verschillende soorten schermbeveiliging in zwang:
  • een minimale verschuiving van het actieve beeld, zodat de afgebeelde karakters afwisselend op één plek van het scherm werden geprojecteerd
  • een tijdelijk beeld dat met meer of minder grote sprongen over het scherm heen en weer en op en neer werd afgebeeld. Niet zelden werd daar een fabriekslogo voor gebruikt. Later werd de mogelijkheid geboden om hiertoe zelf een tekst of afbeelding voor te kiezen.
  • een speels bewegende afbeelding
Door een toets of muisknop in te drukken of de muis te bewegen wordt de schermbeveiliging weer (tijdelijk) uitgeschakeld. Soms moet dan ook nog een wachtwoord worden ingevoerd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Écran de veille
Un écran de veille est un programme informatique dont le but originel était de préserver la qualité d'image des écrans d'ordinateurs de type cathodique qui conservaient "l'empreinte" des fenêtres de logiciels, en stoppant l'affichage de l'écran (écran noir), ou en changeant les couleurs affichées sur chaque pixel (motifs et animations). Le mot anglais pour les désigner est screensaver, qui littéralement signifie « économiseur d'écran ».

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| screen saver in English | screen saver in French | screen saver in Italian | screen saver in Spanish | screen saver in Dutch | screen saver in Portuguese | screen saver in German | screen saver in Russian | screen saver in Japanese | screen saver in Greek | screen saver in Turkish | screen saver in Hebrew | screen saver in Arabic | screen saver in Thai | screen saver in Polish | screen saver in Czech | screen saver in Catalan | screen saver in Croatian | screen saver in Finnish | screen saver in Swedish