Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

sielu

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Sielu
Sielu on nimitys, jota käytetään ihmisen ja joskus muunkin (elollisen) olennon väitetystä tajuisesta, henkisten toimintojen ja ilmiöiden ylläpitäjänä toimivasta aineettomasta puolesta, joka usein käsitetään itsenäiseksi olioksi ja jonka monissa uskonnoissa ajatellaan lähtevän ruumiista kuolemassa ja jatkavan olemassaoloaan. Näkemystä, jonka mukaan ulkomaailmaa aistiva aineellinen keho ja ulkomaailmasta tietoinen aineeton tajunta tai sielu ovat kaksi eri asiaa kutsutaan dualismiksi. Aiemmin sana sielu oli myös tieteellisessä käytössä (psykologiaa kutsuttiin ”sielutieteeksi”), mutta nykyään sielu on useimmiten yksinomaan uskonnollinen käsite.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

Finnish To farsi

Download this dictionary
sielu
  .
  


MB_Dictionary Finnish_to_Persian

Download this dictionary
sielu
   .
  


Finnish-Estonian Dictionary

Download this dictionary
sielu
hing

Finnish German Dictionary

Download this dictionary
sielu
Seele


| sielu in English | sielu in French | sielu in Italian | sielu in Spanish | sielu in German | sielu in Russian | sielu in Estonian | sielu in Finnish | sielu in Swedish | sielu in Farsi