Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

skott

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Skott
Skott kan avse:
  • inom botanik är ett skott en stam eller stjälk, där nytillväxt sker. Själva vegetationspunkten kallas knopp. Se skott (botanik).
  • inom ekonomisk historia, en form av kommunalbeskattning, i Sverige från 1300-talet.
  • inom fiske, bland annat efter sill, gasblåsor som stiger upp mot vattenytan från den plats där sillstimmet befinner sig.
  • inom krigsväsen, ursprungligen projektilen, senare projektilen med laddning och hylsa (det vill säga en enhetspatron).
  • inom båt- och fartygsbyggnad, en (vertikal) skiljevägg, se skott (skeppsbyggnad).
  • inom gruvdrift, en sprängning med explosiv laddning.
  • Signatur för Staffan Skott, författare och journalist.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Skott
Vegger ombord i et skip omtales skott. Skott som går i skipets lengderetning omtales langskipsskott, mens de som står på tvers omtales tverrskipsskott.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
skott
(från skjutvapen) colpo de foco, tiro, discarga; (knall) detonation; (laddning) carga; bot planton; sjö pariete de separation; sport tiro; lösa ~ cartuchas [-sh-] blanc; skarpa ~ ballas; skjuta ~ tirar, discargar; bot spicar, crescer, germinar, gemmar; som ett ~ fig multo rapidemente

Svenska Sällskapet för Interlingua

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Skott
Skott er eit uthus for å lagring av ved, verktøy og annan reiskap. Tidlegare var det vanleg å ha sagbukken og hoggstabben i skottet, men i dag har mange gått over til kappsag og vedklivar.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
skott
شوت، جوانه، ‌شاخه تازه روييده، تير، گلوله
 
avfyra ett skott
تيري خالي کردن
 
hörde du skottet
صداي تير را شنيدي؟
 
sko skor skodde skott
كفش پوشاندن نعل زدن
 
sköta sköter skötte skött
سرپرستي كردن، مواظب بودن، درمان كردن، پرستاري كردن، مواظبت كردن، پذيرايي كردن، مواظب خود بودن
 
tamt skott
شوت نرم


| skott in English | skott in Albanian | skott in Norwegian | skott in Swedish | skott in Farsi | skott in Latin