Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

slektshistorie

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Slektsforskning
Slektsforskning, slektsgranskning og genealogi (fra gresk γενεά, genea: herkomst og λόγος, logos: læren om) er alle betegnelser på den samme aktiviteten som går ut på å skaffe kunnskap om enkeltpersoners eller familiers avstamning. Begrepene favner vidt og benyttes om alt fra viteskaplig forskning til innsamling av navn for å få en oversikt over sin egen slekt.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norwegian English Online Dictionaries

Download this dictionary
slektshistorie
geneology


| slektshistorie in English | slektshistorie in Norwegian