Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

socjalizm

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Socjalizm
Socjalizm (łac. societas – wspólnota) – 1. wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do ideologii politycznej wywodzącej się z utopijnej filozofii politycznej rozwijanej w latach 30. i 40. XIX wieku we Francji lub 2. doktryna gospodarcza postulująca upowszechnienia świadczeń socjalnych i poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalizmu oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
socjalizm
nm. socialism, political theory advocating the collective ownership and administration of the production and distribution of goods; political system based on the theory of socialism

Polish final

Download this dictionary
socjalizm
mu)(loc sg -mie) m socialism

Polnisch-Deutsch 0.20

Download this dictionary
socjalizm (m)
Sozialismus


| socjalizm in English | socjalizm in German | socjalizm in Polish