Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

spermatozoïde

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Spermatozoide
 
Zaadcel
Een zaadcel, spermatozoïde of spermatozoön (meervoud: spermatozoa) is de mannelijke haploïde geslachtscel. Afhankelijk van de levenscyclus van het soort worden de zaadcellen door haploïde organismen gevormd door mitose zoals bij mossenvarens en vele algen in antheridia, of bij diploïde organismen door meiose zoals bij dieren in de testes.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Spermatozoïde
[Fichier:Plant_sperm_nb.png|vignette|Spermatozoïdes de différents végétaux et algues
(1) Diatomée (2) Laminaire (3) Fucus 
(4) Marchantia (5) Plytrichum (mousse)
(6) Lycopodium (7) Sélaginelle 
(8) Psilotum (9) Polypodium
(10) Equisetum ]]

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

French-Chinese

Download this dictionary
spermatozoide
spermatozoïde
音標:[spGrmatCzCid]

專業辭典
n.m.
【生物學】精蟲,精子
spermatozoïde
m.
精蟲,精子
 
spermatozoïde
音標:[spGrmatCzCid]

專業辭典
n.m.
【生物學】精蟲,精子
spermatozoïde
m.
精蟲,精子

French-Chinese GBK

Download this dictionary
spermatozoide
spermatozoïde
音标:[spGrmatCzCid]

专业辞典
n.m.
【生物学】精虫,精子
spermatozoïde
m.
精虫,精子
 
spermatozoïde
音标:[spGrmatCzCid]

专业辞典
n.m.
【生物学】精虫,精子
spermatozoïde
m.
精虫,精子

Babylon French English dictionary

Download this dictionary
spermatozoïde
nm. spermatozoid, mature male reproductive cell produced in an antheridium (Botany)


| spermatozoïde in English | spermatozoïde in French | spermatozoïde in Italian | spermatozoïde in Dutch | spermatozoïde in German | spermatozoïde in Turkish | spermatozoïde in Bulgarian