Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

stabilizer

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
stabilizer (Amer.)
zn. stabilisator, iemand of iets die/dat stabiliseert; betrekkelijke grote schokbreker voor auto's; (Luchtvaart) luchtplatvorm dat een vliegtuig stabiliseert; (Zeevaart) mechanisch instrument dat het rollen van een schip in stormachtige en ruwe wateren vermindert en controleert; (Chemie) chemische stof aan een andere stof toegevoegd om het in een stabiele chemische of fysieke toestand te houden; ingrediënt (bv gelatine) in aantal desserts gebruikt om uiteenvallen tegen te gaan

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
stabilizer
stabilisator

| stabilizer in English | stabilizer in French | stabilizer in Italian | stabilizer in Spanish | stabilizer in Portuguese | stabilizer in German | stabilizer in Russian | stabilizer in Japanese | stabilizer in Greek | stabilizer in Korean | stabilizer in Turkish | stabilizer in Hebrew | stabilizer in Arabic | stabilizer in Thai | stabilizer in Polish | stabilizer in Czech | stabilizer in Catalan | stabilizer in Croatian | stabilizer in Serbian | stabilizer in Urdu | stabilizer in Bulgarian | stabilizer in Danish | stabilizer in Norwegian | stabilizer in Romanian | stabilizer in Swedish | stabilizer in Farsi | stabilizer in Macedonian | stabilizer in Hindi | stabilizer in Indonesian | stabilizer in Vietnamese | stabilizer in Malay