Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

statistic (role-playing games)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Statistic (role-playing games)
A statistic (or stat) in role-playing games is a piece of data that represents a particular aspect of a fictional character. That piece of data is usually a (unitless) integer or, in some cases, a set of dice.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Wspólczynnik (gry fabularne)
Współczynniki (czasem nazywane także statystykami lub charakterystykami) – w grach fabularnych dane, opisujące rozmaite aspekty postaci (lub innych istot ze świata gry). Są one najczęściej podawane w formie liczbowej lub (rzadziej) w postaci puli kości. Zapisuje się je na karcie postaci.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Характеристики персонажа в Dungeons & Dragons
Характеристики персонажа — это перечень основных и дополнительных параметров, а также навыков и умений, которыми обладает игровой персонаж.

Каждый персонаж в Dungeons & Dragons обладает набором параметров, характеристик. Они разделяются на базовые и дополнительные.


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| statistic (role-playing games) in English | statistic (role-playing games) in Spanish | statistic (role-playing games) in Portuguese | statistic (role-playing games) in Russian | statistic (role-playing games) in Polish