Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

styrelse

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Styrelse
En styrelse är en grupp av personer som av en huvudman utsetts att svara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en föreningstiftelse eller annan juridisk person. En person som är delaktig i en styrelse benämns styrelseledamot. En företagsstyrelses huvuduppgift är i allmänhet att utse en ledning med en verkställande direktör.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Direktorat
Direktorat, afledt af latin: directorleder, er en enhed i et ministerium, der varetager bestemte fagspecfikke og administrative opgaver under departementets generelle ledelse. Et direktorat er synonymt med en styrelse.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
styrelse
(ledande grupp inom företag etc) direction/consilio/committee eng directive/directori/administrative; (ledarskap) direction, gestion, administration; (regeringssystem) governamento, regimento, regime f; sitta i ~n esser membro del direction

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
styrelse
Herrschaft;Regierung;Leitung;Verwaltung;Direktion; Vorstand;Aufsichtsrat;Verwaltungsrat

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
styrelse
1. انجمن، كميته، هيئت
2. اداره، رهبري، حكومت
3. مدير عامل
4. هيئت عامل يا امنا

 
sitta i styrelsen
رياست کردن


| styrelse in English | styrelse in German | styrelse in Albanian | styrelse in Danish | styrelse in Finnish | styrelse in Swedish | styrelse in Farsi | styrelse in Latin