Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

subiektywizm

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Subiektywizm
Subiektywizm – stanowisko filozoficzne głoszące, że wszelkie poznanie zależy od właściwości umysłu ludzkiego i jego sposobu odczuwania. Założenie przyjmujące doznanie podmiotowe (subiektywne), a nie obiektywną rzeczywistość. Stronniczość, kierowanie się osobistymi względami, upodobaniami, obawami, uprzedzeniami i pragnieniami w ocenie faktów i jako miernik dobra i zła. Jak również subiektywizm to - tendencja do sprowadzania wszelkiego sądu do indywidualnej oceny. Utrzymuje, że piękno i brzydota, prawda i fałsz, dobro i zło zależą od punktu widzenia każdego; jest to również to, co się nazywa relatywizmem: w tym znaczeniu grecki filozof Protagoras mówił, ze "człowiek jest miara wszechrzeczy".

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| subiektywizm in Polish