Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

systematik (biologi)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Systematik (biologi)
Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilken myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Systematik (biologi)
Systematikken er inden for biologien studiet af livets mangfoldighed og de levende organismers indbyrdes slægtskab, klassifikation og navngivning. Man viser ofte de levende væsners slægtskab ved hjælp af en træstruktur.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

| systematik (biologi) in Danish | systematik (biologi) in Swedish