Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

szkic

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Szkic
Szkic — wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiejrzeźbiarskiej (bozzetto), literackiej itp.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
szkic
nm. sketch, preliminary drawing, rough draft of a drawing; brief description; rough draft or outline

Polish final

Download this dictionary
szkic
u -e) m ( plan, projekt)draft ( SZTUKA)sketcszkicować (-uję, -ujesz) (perf na-) vt to sketcszkicownik ( -ka -ki)(instr sg -kiem) m sketchbooszkicowy adj ( omówienie)sketchy szkicowy plan/rysunek sketch

Polnisch-Deutsch 0.20

Download this dictionary
szkic
Skizze


| szkic in English | szkic in German | szkic in Polish