Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

taalkunde

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Taalkunde
Taalkunde, taalwetenschap, linguïstiek is de wetenschappelijke studie van de natuurlijke talen. Het doel van de taalkunde is om talen te beschrijven zoals ze zijn; dat wil zeggen, zoals mensen ze in werkelijkheid gebruiken. Ingeval het onderzoek niet een specifieke taal betreft maar natuurlijke talen in het algemeen, spreken we van universele taalwetenschap.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Néerlandais-Français

Download this dictionary
taalkunde
linguistique

Dutch - Papiamento

Download this dictionary
taalkunde
lingwístika


| taalkunde in French | taalkunde in Dutch