Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

teater

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Teater
Teater, ibland drama eller skådespel, är en typ av scenkonst, som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik. Detta sker vanligtvis genom dialog, det vill säga tal och gester mellan olika rollfigurer, spelade, eller agerade av skådespelare. Dessa måste kunna uttrycka alternativa personligheter, åldrar, rösterkön, och kroppshållningar. Skådespeleriet i en teaterföreställning samverkar med ett antal andra visuella element, såsom scenografiljussättningkostymering och smink. Ofta används ljudspecialeffekter och rekvisita för att förhöja verklighetsintrycket.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Teater
Teater (fra fransk «théâtre» eller gresk «theatron», θέατρον, «skueplass») er en kunstform der en eller flere skuespillere opptrer for et publikum. Opptredenen benevnes gjerne som en forestilling og er ofte innøvd og fastlagt, men skuespillerne kan også improvisere.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Teater

© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
teater
(konstart) theatro; (byggnad) theatro; bearbeta för ~n adaptar pro le theatro, theatralisar; gå in vid ~n devenir/facer se actor/actrice de theatro; gå på ~n ir al theatro; spela ~ fig ager theatralmente; vara vid ~n esser del theatro

Svenska Sällskapet för Interlingua
 
TV-teater
theatro televisate/de television

Svenska Sällskapet för Interlingua

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Teater
Teater er ei kunstform der ein eller fleire skodespelarar opptrer, gjerne sminka og utkledde, for eller saman med eit publikum. Som oftast er ei framsyning nøye fastlagt og innøvd, men skodespelarane kan au improvisere.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| teater in English | teater in Italian | teater in Dutch | teater in German | teater in Albanian | teater in Danish | teater in Finnish | teater in Norwegian | teater in Swedish | teater in Farsi | teater in Latin