Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

telepathy

Babylon English Swedish dictionary

Download this dictionary
telepathy
subst. telepati (överföring av tankar, tankeförbindelse utan inblandning av sinnena)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Telepati
Telepati eller tankeläsning är direkt mental kontakt med en annan person utan att man meddelar sig med hjälp av språk, koder, tecken eller andra kända signalformer. Flera vetenskapliga experiment har utförts genom åren, men inga resultat som tytt på existensen av telepati har klarat kritiska granskningar, utan har visat sig antingen bero på metodfel eller inte varit upprepbara av oberoende forskare. Detta gör att telepati allmänt betraktas som pseudovetenskap. Telepati beskrivs i många religiösa texter, och inom skönlitteraturen framför allt inom science fiction och fantasy. I Sverige bedrivs forskning vid Stockholms Universitet under ledning av Dr. Jan Dalkvist och vid Göteborgs universitets Psykologiska Institution.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| telepathy in English | telepathy in French | telepathy in Italian | telepathy in Spanish | telepathy in Dutch | telepathy in Portuguese | telepathy in German | telepathy in Russian | telepathy in Japanese | telepathy in Greek | telepathy in Korean | telepathy in Turkish | telepathy in Hebrew | telepathy in Arabic | telepathy in Thai | telepathy in Polish | telepathy in Czech | telepathy in Lithuanian | telepathy in Catalan | telepathy in Croatian | telepathy in Serbian | telepathy in Albanian | telepathy in Urdu | telepathy in Bulgarian | telepathy in Danish | telepathy in Finnish | telepathy in Norwegian | telepathy in Romanian | telepathy in Farsi | telepathy in Macedonian | telepathy in Hindi | telepathy in Indonesian | telepathy in Vietnamese | telepathy in Filipino