Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

terminologi

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Terminologi
Terminologi, en mängd ord, uttryck och termer som är specifika för ett visst fackområde. Terminologin tjänar till att underlätta kommunikationen mellan personer som är insatta i området. Samtidigt kan det försvåra för nykomlingar. Terminologier uppstår vanligen spontant när behovet finns. Kallas ibland skämtsamt för "fikonspråk". Särskilt inom politik men även inom marknadsföring försöker man ofta manipulera med terminologin, byta namn på saker för att ge dem en bättre eller sämre känsla.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Terminologi
Terminologi er betegnelsen på et forråd av ord, uttrykk og termer som er spesifikke for et bestemt fagområde. Terminologiens formål er å lette kommunikasjonen mellom personer som arbeider innenfor det samme fagfelt. Terminologier oppstår vanligvis spontant når behovet foreligger.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Terminologi
Terminologi kommer af latin: terminus = "grænse" eller "afgrænsning" + græsk: logos = "læren om". Ordet bruges fagudtryk inden for et bestemt område. Det er altså termer, som kun bruges inden for et specifikt område. Et sådan område kunne f.eks. være sportsverden eller lægevidenskaben. Her gøres der brug af termer, som kun bliver brugt i de pågældende institutioner.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
terminologi

.:Mas_NDon Indonesian to English Dictionary

Download this dictionary
terminologi
terminology
my child #20


| terminologi in English | terminologi in German | terminologi in Danish | terminologi in Norwegian | terminologi in Swedish | terminologi in Farsi | terminologi in Latin