Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

textilier

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Textil
Textil, samlingsnamn för material och produkter framställda av textilfibrer genom en textil teknik. Textila material är insatsvaror vid tillverkning. På så sätt kan en produkt förädlas i flera led, och fortfarande kallas för material. Exempelvis är garn ett material (gjort av textilfibrer), och garnet är i sin tur ett material i som används för att framställa tyger. Tygerna fungerar som material inom exempelvis textilindustrin eller byggindustrin.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
textilier

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
textilier
[tekst'i:ljer] subst.
textiles
plural produkter från textilindustrin


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish - Kurdish (by: Kamal Mavane)

Download this dictionary
textilier
subst. malên tekstîlê


| textilier in Swedish | textilier in Latin