Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

toxicologie

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Toxicologie
Toxicologie, vergiftenleer of giftigheidsleer bestudeert de werking van giftige stoffen op biologische systemen. Toxicologie is een deelgebied van de biologie. Waar het de invloed van vergiften op de mens betreft, is het een deelgebied van de geneeskunde. Er bestaan ook nauwe raakvlakken met de farmacologie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Toxicologie
La est une discipline scientifique qui étudie les effets néfastes d'une source sur des organismes ou des systèmes biologiques. Elle est à l'interface entre plusieurs disciplines la toxicologie s'applique à un toxique ou une association comme un produit fini qui contient plusieurs constituants.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

French-Chinese

Download this dictionary
toxicologie
音標:[tCksikClCIi]
n.f
毒物學,毒理學
toxicologie
f.
毒理學,毒物學

French-Chinese GBK

Download this dictionary
toxicologie
音标:[tCksikClCIi]
n.f
毒物学,毒理学
toxicologie
f.
毒理学,毒物学

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Toxicologie
Toxicologia (din limba greacă τοξικόν toxicon= otravă pentru săgeţi şi λόγος logos = studiu) este o ramură a biologiei, ce se ocupă cu studierea efectelor adverse provocate de diferite substanţe chimice sau agenţi fizici asupra organismelor vii, sau, altfel spus, ştiinţa otrăvurilor şi a toxinelor. Efectele adverse pot avea loc sub diverse forme, de la schimbări subtile în organism pânâ la moartea subită. Ele pot avea loc la diferite nivele ale corpului, de exemplu doar un organ, sau doar un ţesut poate fi afectat . Cunoştinţele despre cum agenţii toxici pot afecta organismul au progresat odată cu medicina.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

| toxicologie in English | toxicologie in French | toxicologie in Dutch | toxicologie in Turkish | toxicologie in Bulgarian | toxicologie in Romanian