Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

träd

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Trad
Trad. is mostly an abbreviation of the word "traditional". It may refer to:

See more at Wikipedia.org...

 
Tråd
Tråd is a  Swedish electronic music duo from Stockholm, formed in 2011. The band consists of Niklas Swanberg and Frank Wagnerius, and their music uses compressed live drums, talk box vocals, analogue synthesizers and many layers of arpeggio loops.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Trad
Trad ist der Ortsname von:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Trad
 
John Tradescant
John Tradescant el joven (MeophamKentagosto de 1608 - 22 de abril de 1662) fue un botánicojardinero y coleccionista inglés.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipédia Français

Download this dictionary
Trad
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Trad est souvent utilisé pour désigner :

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Trad
Trąd, z łac. również lepra – jedna z najdłużej towarzyszących człowiekowi zakaźnych chorób skóry i nerwów. Wywoływana jest przez prątki Mycobacterium leprae, bakterię odkrytą w 1873 roku przez norweskiego naukowca Armauera Hansena. Występuje w dwóch postaciach: lepromatycznej (lepra lepromatosa tuberosa) i tuberkuloidowej (lepra tuberculoides). Odmiana lepromatyczna jest zaraźliwa, a jej objawy to guzowate krosty podobne do występujących w innych infekcjach i alergiach. Postać tuberkuloidowa jest mniej zaraźliwa, ale bardziej groźna dla samego zarażonego, początkowo pojawiają się plamy na skórze, stopniowo utrata czucia, szczególnie w palcach nóg i rąk, nieleczona prowadzi do zwyrodnień i utraty tkanki.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| träd in English | träd in French | träd in Spanish | träd in Portuguese | träd in German | träd in Russian | träd in Japanese | träd in Turkish | träd in Hebrew | träd in Arabic | träd in Polish | träd in Lithuanian | träd in Latvian | träd in Albanian | träd in Bulgarian | träd in Danish | träd in Finnish | träd in Norwegian | träd in Romanian | träd in Swedish | träd in Macedonian | träd in Latin