Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

traditionell kinesiska

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Traditionella kinesiska tecken
Traditionella kinesiska tecken är en beteckning på en typ av kinesiska tecken. De kinesiska tecknen standardiserades av kejsare Qin Shihuang cirka år 200 f.Kr. och har förblivit praktiskt taget oförändrade fram till i dag. De var den officiella standardskriften innan Folkrepubliken Kina på 1950-talet införde förenklade kinesiska tecken som ett led i arbetet med att öka läskunnigheten i landet. Många av de förenklade tecknen hade länge använts inofficiellt, främst inom olika skrivstilar.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| traditionell kinesiska in Swedish