Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

tredje man

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Tredje man
Tredje man är en juridisk term som åsyftar en personfysisk eller juridisk, som berörs av exempelvis en tvist men som inte är part av densamma.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
tredje man
[²tr'e:djeman] el. tredjeman subst.
tercero (der.)
den som berörs av en tvist utan att själv vara inblandad i den


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish - Kurdish (by: Kamal Mavane)

Download this dictionary
tredje man
subst. kesê sêyem


| tredje man in Swedish